Co je černá ekonomika?

Definovat pojem černá ekonomika nemusí být jednoduché. Často se totiž prolíná s šedou ekonomikou a dohledat mezi nimi hranice může být problém. Pokud by jsme se měli držet čistě definice černé ekonomiky, tak se jedná o hospodářskou kriminalitu, která vytváří vlastní nelegální trh. Tedy fungují zde principy poptávky a nabídky. Točí se peníze, ale činnost porušuje zákony daného státu.

Dobrým příkladem je padělání peněz. Jedna skupina lidí je vyrábí, druhá jim zajišťuje materiál a stroje a třetí je kupuje a distribuuje. Mezi těmito skupinami funguje běžný obchod. Ovšem neodvádí se daně a navíc je porušován i zákon. V tomto případě se jedná o specifické zboží/služby, které jdou mimo běžné občany.

Dalším příkladem může být daňový únik. Firma A doveze zboží a prodá jej firmě B. Vystaví se všechny potřebné papíry. Firma B si odečte DPH a v případě že je v mínusu je požaduje od státu. Firma A zkrachuje ještě před odvedením DPH státu. Stát tak tratí na daních. Zde se jedná o daňový podvod.

V podsedním příkladu černé ekonomiky si uvedeme skutečný trh a to s lehkými drogami. Jsou do něj zapojené celé organizace, které se starají o výrobu a distribuci. Dále tu zhruba jeden milion osob z řad běžných občanů, kteří si je kupují anebo příležitostně užívají. Prakticky všichni kdo jsou do tohoto trhu zapojeni neplatí žádné daně. Nepočítáme li tedy prodejce květináčů a další. Stát tak tratí velké množství peněz jak z přímých tak i nepřímých daní.

Jak bylo uvedeno v příkladech tak s černá ekonomika je poměrně široký pojem. Část se dá potlačit například zvýšením pravomocí policie a část regulací anebo legalizací. I to je jeden z argumentů pro některé kontroverzní zákony. Legalizace by totiž mimo více peněz státu vytvořila i pracovní místa.