Cenová elasticita poptávky

Cenová elasticita poptávky je klíčovým pojmem v ekonomii, který má zásadní vliv na to, jak se rozhodujeme při nákupech a jak podniky stanovují ceny svých produktů a služeb. Pokud někdy přemýšlíte, proč ceny některých produktů prudce kolísají, zatímco jiné zůstávají stabilní, odpověď často leží v cenové elasticitě poptávky.

Základní pojmy a koncepty

Poptávka je množství zboží nebo služeb, které jsou spotřebitelé ochotni a schopni koupit za určitou cenu. Zákon poptávky říká, že s rostoucí cenou klesá množství poptávaného zboží, a naopak. Cenová elasticita poptávky měří citlivost poptávaného množství na změnu ceny.

Elasticitu vypočítáme jako procentuální změnu poptávaného množství dělenou procentuální změnou ceny. Pokud se poptávka výrazně mění při malých změnách ceny, říkáme, že je elastická. Naopak, pokud poptávka na změny ceny reaguje jen málo, je neelastická.

Typy cenové elasticity poptávky

Existuje několik typů cenové elasticity poptávky:

 • Elastická poptávka: Malá změna ceny vede k velké změně v poptávaném množství. Typickým příkladem jsou luxusní zboží nebo výrobky s mnoha substituty.
 • Neelastická poptávka: Změna ceny má malý vliv na poptávané množství. Patří sem základní potřeby, jako jsou potraviny nebo paliva.
 • Jednotkově elastická poptávka: Procentuální změna ceny vede k přesně stejné procentuální změně v poptávaném množství.
 • Perfektně elastická poptávka: Jakákoli malá změna ceny vede k nekonečně velké změně v poptávaném množství. To je spíše teoretický koncept.
 • Perfektně neelastická poptávka: Poptávka zůstává stejná bez ohledu na cenu. Týká se to například životně důležitých léků.

Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky

Cenovou elasticitu ovlivňuje několik klíčových faktorů:

 • Dostupnost substitutů: Čím více náhradních výrobků je dostupných, tím je poptávka elastickější.
 • Podíl výdajů na daném statku v rozpočtu spotřebitele: Zboží, které tvoří velkou část rozpočtu, bývá elastické, protože změny cen výrazně ovlivňují rozpočet spotřebitele.
 • Časový horizont: Dlouhodobě bývá poptávka elastická, protože lidé se přizpůsobují a hledají alternativy.
 • Nutnost vs. luxus: Základní potřeby mají tendenci být neelastické, zatímco luxusní zboží je elastické.

Praktické příklady a aplikace

Představme si, že cena kávy vzroste o 20 %. Pokud lidé okamžitě přestanou kupovat kávu a hledají alternativy, jako je čaj, poptávka po kávě je elastická. Naopak, pokud lidé kávu stále kupují, i když je dražší, poptávka je neelastická.

Podobně v podnikání, když například aerolinky zvyšují ceny letenek během prázdninové sezóny, spoléhají na to, že poptávka je neelastická, protože lidé jsou ochotni zaplatit více za možnost cestovat v určitých obdobích roku.

Důsledky pro podnikatele a spotřebitele

Podnikatelé musí dobře rozumět cenové elasticitě, aby mohli správně stanovovat ceny a maximalizovat zisky. Pokud je poptávka po jejich produktech elastická, musí být opatrní při zvyšování cen, protože by mohli ztratit zákazníky. Naopak u neelastické poptávky mohou ceny zvyšovat bez velkého rizika poklesu prodejů.

Spotřebitelé zase mohou využít znalosti elasticity při plánování svých nákupů a hledání alternativních produktů, pokud ceny stoupají.

Závěr

Pochopení cenové elasticity poptávky je zásadní pro správná ekonomická rozhodnutí jak pro podnikatele, tak pro spotřebitele. Tato znalost pomáhá předvídat, jak změny cen ovlivní trh a umožňuje lepší plánování a strategii. Pokud vás tato téma zaujalo, doporučuji se podívat na další odborné zdroje a literaturu, které se touto problematikou podrobně zabývají.

Zdroje

 • Mankiw, N. Gregory. „Základy ekonomie.“ (2012)
 • Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. „Ekonomie.“ (2009)
 • Sloman, John. „Ekonomie.“ (2010)
 • Online zdroje: Investopedia, Wikipedia, Ekonomické a obchodní portály