Co je inflace

Inflace je růst cen zboží a služeb v určitém časovém období. Vyjadřuje se procenty. Například pokud si za 100 Kč koupíte 10 jednotek nějakého zboží jeden rok a druhý rok už potřebujete 110 Kč, protože daná jednotka zboží podražila, můžeme říct, že došlo k inflaci 10 %. Samozřejmě toto je jen příklad v reálu není možné vypočítávat inflaci, ke každému druhu komodity (rohlík, elektřina, člověkohodina). Právě proto se používají cenové indexy.

Pokračování textu Co je inflace

Co je MOSS

MOSS je zkratkou pro Mini One Stop Shop. V podstatě se jedná o jednotné zdaňovací místo pro plnění poskytovatelů registrovaných k dani z přidané hodnoty (DPH). Od 1. ledna 2015 se vztahuje na poskytovatele telekomunikačních služeb, rozhlasových, televizních a také elektronických. Slouží k tomu, aby poskytovatel těchto služeb odvedl DPH ve státě, z kterého je odběratel, který není plátce DPH.

Pokračování textu Co je MOSS

Co je cena obvyklá

Přesná definice slovního spojení cena obvyklá není, ačkoliv se vyskytuje přímo legislativě, kde má dokonce více významů. Obecně se jedná o cenu, která se za stejných okolností platí běžně za daný druh zboží anebo služeb. Využívá se v případě, kdy potřebujeme ohodnotit například majetek pro účely soukromoprávních vztahů (dědictví, exekuce, daně).

Pokračování textu Co je cena obvyklá