Co je akciový koš

Akciový koš představuje skupinu akcií, které jsou vybírány a seskupovány na základě určitých kritérií, jako jsou sektorové zaměření, regionální působnost nebo tematická oblast. Tento koncept je populární mezi investory, kteří hledají diverzifikaci a snížení rizika spojeného s investováním do jednotlivých akcií.

Pokračování textu Co je akciový koš

Co je Alokace?

Alokace je termín, který se často používá v různých kontextech, a znamená proces rozdělování nebo přidělování zdrojů, kapitálu, času či jiných prostředků na konkrétní úkoly nebo projekty. Jednoduše řečeno, alokace je způsob, jakým rozhodujeme, kam a jakým způsobem nasměrujeme naše dostupné prostředky, aby byly co nejefektivněji využity.

Pokračování textu Co je Alokace?

Co je Dividenda

Za dividendu se označuje výplata peněz držitelům akcii. Její hodnota se uvádí v korunách, či jiné měně, na jeden kus akcií. Obecně můžeme považovat dividendu za vyplácení zisku akcionářům, kteří jsou „spolupodílníky“ společnosti. V reálném světě, však společnosti dividendu nevyplácí anebo jen její část, protože peníze potřebují na další rozvoj. Může se však stát, že za několik let nahromadí peníze, které nepotřebují a pak se vyplácí například mimořádná dividenda.

Pokračování textu Co je Dividenda

Jednotlivec a obchodování s akciemi

Investování do akcií je považováno spíše za rizikovější metodu zhodnocení financí. Existuje však více možností, protože i česká burza cenných papírů nabízí zajímavé tituly, které mohou v střednědobém horizontu být zajímavé. Případný pokles jednotlivých titulů mohou vynahradit dividendy.

Pokračování textu Jednotlivec a obchodování s akciemi

Co je Blue chips

Za blue chips, někdy také blue stocks, se označují akcie velkých společností, které mají na akciovém trhu vybudované dobré jméno. To znamená, že mají reputaci, dají se označit za spolehlivé a dokáží přečkat dobré i zlé časy. Jednoduše řečeno, když se řekne jejich název nepředpokládáte, že by tato společnost mohla jednoduše zmizet.

Pokračování textu Co je Blue chips

Co je investiční skupina?

Investiční skupina (někdy se také setkáváme s pojmem investiční klub) je typicky uskupení méně jak 100 lidí, kteří společně dají dohromady určitý balík peněz a na základě společného ujednání pak tyto peníze podle stanov, které si zvolí pak investují. Většinou se pravidelně schází a navzájem na základě získaných informací vytváří či upravují rozhodnutí pro další kroky.

Pokračování textu Co je investiční skupina?

Co je to investiční společnost?

Investiční společnost je v podstatě firma, jejíž jediným účelem je hospodařit s prostředky s kterými disponuje a dále s nimi nakládat. Nejčastěji je zhodnotit. Ve většině případů má akciovou strukturu (tedy klasická a.s.). Podílníci (akcionáři) pak do ní vkládají prostředky a předpokládají zvýšení její hodnoty, tím se také zvedne hodnota jejich podílu v investiční společnosti.

Pokračování textu Co je to investiční společnost?

Co je Investiční zlato?

Investicni zlatoZákladním rozdílem mezi „obyčejným zlatem“ a investičním je jeho forma. Vzhledem k tomu, že si jej lidé nepořizují ze sběratelských důvodů, je většinou ve formě zlatých cihliček, slitků anebo takzvaných ingotů. Mylně jsou tak za investiční zlato považovány například zlaté mince. Jejich hodnota je však spíše sběratelská.

Investiční zlato je investičním nástrojem. Slouží k uložení papírových peněz do formy, která je odolná vůči inflaci. Nejen centrální banky jej používají jako takzvané zlaté rezervy.

Pokračování textu Co je Investiční zlato?

Co je Ponziho systém?

Charles-Ponzi Ponziho Systém anebo také Ponziho schéma je druh investičního podvodu pojmenovaný podle Charlese Ponziho, který jej proslavil v roce 1920. Jako většina investičních podvodů je postavený na velkých výnosech, které ze začátku přinášejí investorům zisk, ovšem v momentě, kdy investor vloží větší množství peněz anebo „fond“ už není schopný ufinancovat podvod dojde ke kolapsu a vše se zhroutí jako hromádka karet. Na první pohled však Ponziho Systém nemusí být hned znát. I v dnešní době se často setkáváme s různými podvody postavenými právě na něm. Přitom dobře rozvržený dokáže fungovat i roky. Zajímavosti je, že někteří lidé jej vytváří ne za účelem zisku, ale například zlepšením svého společenské postavení.

Pokračování textu Co je Ponziho systém?