Co je Dividenda

Za dividendu se označuje výplata peněz držitelům akcii. Její hodnota se uvádí v korunách, či jiné měně, na jeden kus akcií. Obecně můžeme považovat dividendu za vyplácení zisku akcionářům, kteří jsou „spolupodílníky“ společnosti. V reálném světě, však společnosti dividendu nevyplácí anebo jen její část, protože peníze potřebují na další rozvoj. Může se však stát, že za několik let nahromadí peníze, které nepotřebují a pak se vyplácí například mimořádná dividenda.

O vyplacení anebo nevyplacení dividendy rozhoduje valná hromada. Ta se koná jednou za rok. Hlasovací právo mají všichni akcionáři a počet hlasů odpovídá množství a hodnotě akcii, které drží.

Vyplacená dividenda se daní srážkovou daní, která je momentálně 15 %. Jedná se tedy o dvojité zdanění, protože samotná společnost už jednou zaplatila daň ze zisku. O distribuci a zdanění se přitom starají k tomu pověřené finanční instituce, většinou je to banka. Běžný akcionář tak nemusí zdanění řešit, protože dostane na ruku už konečnou částku.

Výše a pravidelnost vyplácení dividend mají velký vliv na kurz akcie. Poměrně velké množství investorů totiž preferuje akciové tituly, které pravidelně vyplácí dividendu. Například v zahraničí jsou takto oblíbené velké společnosti, které se snaží každým rokem jí navyšovat. Jedná se o důležitou součást politiky firmy pro udržení stabilního kurzu akcie i v případech problémů. Investoři, kteří drží akcie kvůli dividendám, totiž v případě výkyvů neprodávají a neoslabují tak kurz akcie.

Dividenda se většinou vyplácí ročně anebo čtvrtletně, což je případ spíše v USA, kde jsou důležitou součástí portfólia rentiérů.

Nárok na dividendu mají ti akcionáři, kteří drží akciový titul v takzvaný rozhodný den. Záleží ale i na vypořádání burzy. Například na Pražské Burze je to T+3 (tedy tři obchodní dny po uzavření obchodu). Před rozhodným dnem většinou kurz akcie postupně roste zhruba o samotnou výši dividendy a po rozhodném dni dojde k takzvané technické korekci, kdy spadne zhruba o danou výši dolů. Není to však vždy tak přesné, a tak existují lidé, kteří na tomto spekulují.

Výše vyplacené dividendy není nikde přesně stanovena. Ve většině případů se vypočítává ze zisku za minulý rok a nerozděleného zisku z předchozích let. V některých případech může získat společnost mimořádný kapitál. Například když prodala část svého majetku. To se pak projeví jako takzvaná mimořádná dividenda. Na valné hromadě se však může použít i jiná metoda.