Co je Dividenda

Za dividendu se označuje výplata peněz držitelům akcii. Její hodnota se uvádí v korunách, či jiné měně, na jeden kus akcií. Obecně můžeme považovat dividendu za vyplácení zisku akcionářům, kteří jsou „spolupodílníky“ společnosti. V reálném světě, však společnosti dividendu nevyplácí anebo jen její část, protože peníze potřebují na další rozvoj. Může se však stát, že za několik let nahromadí peníze, které nepotřebují a pak se vyplácí například mimořádná dividenda.

Pokračování textu Co je Dividenda

Jednotlivec a obchodování s akciemi

Investování do akcií je považováno spíše za rizikovější metodu zhodnocení financí. Existuje však více možností, protože i česká burza cenných papírů nabízí zajímavé tituly, které mohou v střednědobém horizontu být zajímavé. Případný pokles jednotlivých titulů mohou vynahradit dividendy.

Pokračování textu Jednotlivec a obchodování s akciemi

Co je Blue chips

Za blue chips, někdy také blue stocks, se označují akcie velkých společností, které mají na akciovém trhu vybudované dobré jméno. To znamená, že mají reputaci, dají se označit za spolehlivé a dokáží přečkat dobré i zlé časy. Jednoduše řečeno, když se řekne jejich název nepředpokládáte, že by tato společnost mohla jednoduše zmizet.

Pokračování textu Co je Blue chips