Rozdíl mezi investováním a spekulací

Investování a spekulace jsou často nevodně zaměňovány, popřípadě se uvádí, že spekulace je forma investice. Obě tyto varianty nejsou správné.

Investování je snaha o zhodnocení peněz, tím že se uloží do aktiv. Například se koupí akcie anebo dluhopisy. V dlouhodobém horizontu pak počítáme, že peníze se zhodnotí v rámci investičního plánu. Například nakoupíme akciové tituly, které pravidelně vyplácejí dividenda. Na rozdíl od spoření, jsme schopni akceptovat určitou míru rizika, že o část peněz můžeme přijít. U spoření je vždy nějaká garance anebo rozmezí. Za investování se tedy nepovažuje například stavební spoření. Jedním z dalších typických rysů spoření je pravidelnost. Naproti tomu investují se aktuálně volné prostředky, které nebudou v předem stanoveném horizontu potřebné.

Spekulace je naproti tomu krátkodobá, kdy předpokládáme růst anebo pokles aktiv. Například na základě vývoje uzavření obchodování na akciovém trhu v USA a průběžných výsledcích na asijských trzích, předpokládáme růst či pokles akciových titulů u nás. Spekulovat se dá prakticky se vším. Při spekulaci, že aktivum půjde nahoru jej nakoupíme a po zvýšení ceny prodáme. U spekulace, že aktivum půjde s cenou dolů, si jej pronajmeme, prodáme a jakmile cena bude dole, znovu koupíme a vrátíme.

Jednoduše řečeno u spekulace předpokládáme určité chování poptávky a chování na trhu a na základě tohoto předpokladu pak spekulujeme. Přitom neseme plné riziko. Nikdo nám totiž nic nemůže garantovat. V podstatě obchodujeme se vším všudy.

Oproti tomu u investování můžeme rizika do značné míry předvídat, protože máme k dispozici značné množství ukazatelů. Dále základem každé investiční strategie je diverzifikace titulů, která sníží dopad případné nepředvídatelné katastrofy. U spekulace nic podobného není. Možnost diverzifikace zde taková není. Samozřejmě můžeme také spekulovat s více tituly.

Investování také počítá s výkyvem cen, protože je na delší časové období. Akcie si podržíme i když zrovna není dobrá situace na trhu. Zvláště akciový trh nemusí přímo odrážet aktuální stav podniku. Dividendové tituly rostou a klesají i když je výše dividendy známá dlouhodobě.

Zvláštním případem jsou pak nemovitosti, kde jedinou odlišnosti je právě časový horizont. Spekulace je koupit a brzo prodat. Investování je koupit, nechat zhodnotit a prodat či pronajímat.