Rozdíl mezi Monopolem a Oligopolem

Monopoly a oligopoly jsou dva odlišné typy tržních struktur, které se liší počtem účastníků na trhu a způsobem, jakým ovlivňují konkurenci a ceny. V této části se zaměříme na rozdíly mezi těmito dvěma strukturami, příklady oligopolů a jejich výhody a nevýhody.

Rozdíly mezi monopolem a oligopolem

Počet účastníků

 • Monopol: Na trhu existuje pouze jeden poskytovatel produktu nebo služby, což znamená, že neexistuje žádná konkurence.
 • Oligopol: Na trhu působí několik dominantních firem, které kontrolují většinu trhu. Konkurence je omezená, ale stále existuje.

Kontrola nad cenami

 • Monopol: Monopolní firma má úplnou kontrolu nad cenami, protože nemá konkurenci.
 • Oligopol: Firmy v oligopolu mohou ovlivňovat ceny, ale musí brát v úvahu reakce svých konkurentů. Často se setkáváme s fenoménem tzv. cenového leadeřství, kde jedna firma stanoví ceny a ostatní ji následují.

Bariéry vstupu

 • Monopol: Vstupní bariéry jsou velmi vysoké, což brání novým firmám vstoupit na trh.
 • Oligopol: Bariéry vstupu jsou také vysoké, ale ne tak extrémní jako v případě monopolu. Nové firmy mohou vstoupit na trh, ale čelí značným překážkám.

Příklady oligopolů

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je typickým příkladem oligopolu. Několik velkých výrobců, jako jsou Toyota, Volkswagen, Ford a General Motors, kontroluje většinu světového trhu. Tyto firmy soutěží o tržní podíly, ale jejich počet je omezený, což vede k určité stabilitě cen a technologií.

Letecký průmysl

Letecký průmysl je dalším příkladem oligopolu. Na trhu dominují společnosti jako Boeing a Airbus, které kontrolují většinu globálního trhu s komerčními letadly. Konkurence mezi nimi je tvrdá, ale počet hráčů je omezený.

Telekomunikace

Telekomunikační trh v mnoha zemích je ovládán několika velkými hráči, jako jsou AT&T, Verizon a T-Mobile v USA, nebo Deutsche Telekom, Vodafone a Orange v Evropě. Tyto firmy kontrolují velkou část trhu a soutěží o zákazníky prostřednictvím inovací a cenových strategií.

Výhody a nevýhody monopolu a oligopolu

Výhody monopolu

 • Stabilní nabídka služeb: V některých odvětvích, jako jsou veřejné služby, může monopol poskytovat stabilní a spolehlivé služby díky ekonomii z rozsahu.
 • Významné investice do výzkumu a vývoje: Monopolní firmy mohou investovat značné prostředky do výzkumu a vývoje, což může vést k inovacím a pokroku.

Nevýhody monopolu

 • Vyšší ceny: Monopolní firmy mohou nastavovat vyšší ceny, protože nemají konkurenci.
 • Nižší kvalita služeb a produktů: Absence konkurence může vést k nižší kvalitě služeb a produktů.

Výhody oligopolu

 • Inovace: Konkurence mezi několika firmami může vést k inovacím a technologickému pokroku.
 • Stabilita: Oligopoly mohou poskytovat určitou stabilitu cen a nabídky díky omezenému počtu konkurentů.

Nevýhody oligopolu

 • Kartelové dohody: Existuje riziko kartelových dohod, kde se firmy dohodnou na cenách a omezí konkurenci.
 • Vysoké bariéry vstupu: Nové firmy mají obtížný vstup na trh kvůli vysokým bariérám.

Zdroje