Směnka vlastní

Směnka vlastní je nejběžnější formou směnky. V podstatě se jeden subjekt (výstavce směnky) zaváže druhému subjektu (remitent), že mu podle předem platných pravidel zaplatí určité množství peněz. Technicky vzato se jedná o písemný příslib uhrazení peněžních prostředků.

Pokračování textu Směnka vlastní

Co je transparentní účet

Transparentní účet je služba, kterou zřídily některé české banky pro své klienty. Jedná se v podstatě o běžné, většinou spořící, účty, které umožňují komukoliv nahlédnout do všech transakcí prostřednictvím internetu. Kompletní zveřejnění všech pohybů na transparentním účtu má hlavně zvýšit důvěryhodnost majitele, ovšem některé subjekty jej mohou mít zřízené i ze zákona. Do budoucna například politické strany.

Pokračování textu Co je transparentní účet

Co je Peněžní trh?

Peněžní trh má za úkol zajistit financování finančního systému. V podstatě je to uskupení institucí, které si mezí sebou půjčují peníze. Specifikem těchto půjček je krátká doba splatnosti. Oficiálně se uvádí jeden rok, ale prakticky to je 13 měsíců kvůli splatnosti.

Pokračování textu Co je Peněžní trh?

Co je IBAN?

IBAN je zkratkou pro anglický pojem International Bank Account Number, česky to znamená mezinárodní číslo bankovního účtu. Zjednodušeně takový formát vašeho čísla účtu, aby jej dokázala zpracovat jakákoliv banka na světě. Díky němu vám může kdokoliv odkudkoliv na světě poslat peníze. Používá se u mezinárodních převodů. Důvodem jednotného zavedení byl hlavně přechod na automatické zpracovávání plateb.

Pokračování textu Co je IBAN?

Co je to ekonomická intervence?

Intervence je obecně zásah třetí strany, převážně z daleko většími pravomocemi do aktuální situace, která vypadá neřešitelně, anebo její dlouhodobé neřešení může mít vážné následky pro běžné lidi. S pojmem ekonomická intervence se nejčastěji setkáváme, pokud si trh v určité zemi nedokáže sám poradit, anebo případně hrozí zhoršení ekonomie či situace na trhu práce. V takovémto případě přistoupí stát k ekonomické intervenci.

Pokračování textu Co je to ekonomická intervence?

Co je cenina?

kuponova-knizkaCenina (zastarale také cennina) je určitá věc, ve většině případů papírová, která může za určitých okolností nahradit běžné oběživo. Má svou specifickou hodnotu, často předem určenou. Většinou slouží k nějakému účelu, kde schválně nahrazuje papírové peníze. Občas se také uvádí že cenina je náhražkou peněz.

Pokračování textu Co je cenina?