Co je to ekonomická intervence?

Intervence je obecně zásah třetí strany, převážně z daleko většími pravomocemi do aktuální situace, která vypadá neřešitelně, anebo její dlouhodobé neřešení může mít vážné následky pro běžné lidi. S pojmem ekonomická intervence se nejčastěji setkáváme, pokud si trh v určité zemi nedokáže sám poradit, anebo případně hrozí zhoršení ekonomie či situace na trhu práce. V takovémto případě přistoupí stát k ekonomické intervenci.

Nejčastěji se setkáváme se státní ekonomickou intervencí v případě vývoje kurzů měn. Ty jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Když stát potřebuje cenu uměle snížit, aby například pomohl vývozu do zahraničí, tak začne nakupovat EURo. Tím dojde na trhu k zvýšení nabídky české koruny, což vede k poklesu její ceny.

Dalším příkladem je pomoc zemědělcům v období špatné úrody. Nabídne jim dotace, neboli zaplatí část jejich nákladů na produkci a oni mohou zachovat alespoň stejnou cenu jako konkurence. Jejich zboží bude tedy konkurenceschopné, protože nemusí zvedat ceny.

Na poli mezinárodních vztahů může dojít k ekonomické intervenci za účasti více států. Příkladem jsou obchodní embarga, které mají přivést stát na které je embargo uvalené k rozumu. Ve výjimečných případech mohou státy chránit své firmy zavedením mimořádného cla, čím ztíží konkurenceschopnost zahraničních výrobků na vlastním trhu. Většinou tak činí právě kvůli podpoře zaměstnanosti.

Ekonomická intervence je obecně považována za formu nátlaku, ve výjimečných případech se může jednat o ultimátum, které je podpořeno například sankcemi. Aby ovšem vše mělo úspěch je nutná koordinovaná účast co největšího množství států. Proto se podobná opatření dělají po dohodě s OSN. V menším rozsahu se k nim přistupuje i v Evropské Unii, kde členské státy společně mají poměrně silné postavení na světové úrovni. Nejčastěji jde o zemědělské produkty a jako důvody se uvádí ochrana spotřebitele. Často za tím ale stojí spíše ochrana ekonomických zájmů, kde kvůli náročné legislativě, podporám ekologie a náročným procesům evropští výrobci potravin mají problém konkurovat těm světovým.