Co je ETF (Exchange-Traded Fund)

ETF, neboli Exchange-Traded Fund, je typ investičního fondu, který se obchoduje na burzách podobně jako akcie. ETF umožňují investorům nakupovat koš různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity, v rámci jedné transakce. Díky své struktuře kombinují výhody diverzifikace podílových fondů s flexibilitou obchodování akcií.

První ETF byl uveden na trh v roce 1993 ve Spojených státech. Tento fond, známý jako SPDR S&P 500 ETF (SPY), byl navržen tak, aby sledoval výkon indexu S&P 500. Od té doby se trh s ETF výrazně rozrostl a stal se jedním z nejrychleji rostoucích segmentů finančních trhů. Dnes existují tisíce různých ETF, které pokrývají širokou škálu aktiv a investičních strategií.

Popularita ETF pramení z jejich jednoduchosti, nízkých nákladů a transparentnosti. Investoři mohou snadno sledovat výkon ETF, protože jejich hodnota je průběžně aktualizována během obchodních hodin burzy. Navíc ETF obvykle mají nižší poplatky než tradiční podílové fondy, což je činí atraktivní volbou pro širokou škálu investorů, od začátečníků po zkušené profesionály.

ETF tak představují efektivní způsob, jak investovat do různých trhů a sektorů s minimálním úsilím a náklady. V dalších částech tohoto článku se podrobněji podíváme na fungování ETF, jejich typy, výhody, rizika a jak začít s investováním do těchto populárních investičních nástrojů.

Jak ETF funguje

Struktura ETF

ETF jsou investiční nástroje, které se skládají z koše různých aktiv. Tento koš může zahrnovat akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné cenné papíry. ETF je navržen tak, aby sledoval výkonnost určitého indexu nebo sektoru. Například SPDR S&P 500 ETF sleduje výkonnost indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických společností podle tržní kapitalizace.

Mechanismus tvorby a zpětného odkupu

Unikátní vlastností ETF je mechanismus tvorby a zpětného odkupu, který zajišťuje jejich likviditu a přesné sledování podkladového indexu. Tento proces zahrnuje dvě hlavní strany: emitenta ETF a autorizovaného účastníka (AP). AP je obvykle velká finanční instituce, která má pravomoc nakupovat a prodávat podkladová aktiva ETF.

Když chce AP vytvořit nové ETF akcie, nakoupí koš podkladových aktiv odpovídající indexu, který ETF sleduje, a předá tento koš emitentovi ETF. Emitent pak vydá nové akcie ETF, které jsou předány AP. Tento proces se nazývá tvorba. Naopak při zpětném odkupu AP vrátí akcie ETF emitentovi výměnou za podkladová aktiva.

Hlavní rozdíly mezi ETF a tradičními podílovými fondy

ETF a tradiční podílové fondy mají několik klíčových rozdílů:

 1. Obchodování: ETF se obchodují na burze jako akcie, což znamená, že jejich cena se mění během dne na základě nabídky a poptávky. Naopak podílové fondy se obchodují jednou denně za cenu, která je stanovena po uzavření trhu.
 2. Náklady: ETF obvykle mají nižší poplatky než podílové fondy, což je dáno jejich pasivním způsobem řízení. Většina ETF sleduje index, zatímco mnoho podílových fondů je aktivně řízeno, což znamená vyšší náklady na správu.
 3. Daňová efektivita: Díky mechanismu tvorby a zpětného odkupu jsou ETF obvykle daňově efektivnější než podílové fondy. Tento mechanismus minimalizuje kapitálové zisky, které by byly zdaněny.
 4. Minimální investice: ETF lze nakupovat po jednotlivých akciích, což umožňuje menším investorům vstoupit na trh s nižšími částkami. Podílové fondy často vyžadují minimální investice, které mohou být pro některé investory příliš vysoké.

Pochopení těchto rozdílů je klíčové pro výběr správného investičního nástroje podle individuálních potřeb a investičních cílů.


Typy ETF

Akciové ETF

Akciové ETF jsou nejběžnějším typem ETF a zahrnují koš akcií. Tyto ETF sledují různé akciové indexy, jako jsou S&P 500, NASDAQ-100 nebo MSCI World. Akciové ETF umožňují investorům snadno diverzifikovat svá portfolia a investovat do širokého spektra akcií bez nutnosti nákupu jednotlivých akcií.

Dluhopisové ETF

Dluhopisové ETF investují do různých druhů dluhopisů, včetně vládních, korporátních a municipálních dluhopisů. Tyto ETF nabízejí investorům příležitost získat pravidelný příjem z úroků, aniž by museli kupovat jednotlivé dluhopisy. Dluhopisové ETF mohou být méně volatilní než akciové ETF, což je činí atraktivními pro konzervativní investory.

Komoditní ETF

Komoditní ETF sledují ceny komodit, jako jsou zlato, stříbro, ropa nebo zemědělské produkty. Tyto ETF poskytují investorům možnost získat expozici vůči komoditním trhům bez nutnosti fyzického nákupu komodit. Komoditní ETF mohou být užitečné pro diverzifikaci portfolia a ochranu proti inflaci.

Sektorové a průmyslové ETF

Sektorové a průmyslové ETF se zaměřují na konkrétní sektory ekonomiky, jako jsou technologie, zdravotnictví, energetika nebo finance. Tyto ETF umožňují investorům zaměřit se na růstové příležitosti v konkrétních odvětvích, které očekávají, že budou mít lepší výkon než širší trh.

Mezinárodní ETF

Mezinárodní ETF investují do akcií nebo dluhopisů mimo domovský trh investora. Mohou sledovat konkrétní regiony, jako jsou Evropa, Asie nebo rozvíjející se trhy. Mezinárodní ETF poskytují investorům možnost diverzifikovat své investice geograficky a využít růstové příležitosti v zahraničí.

Inverzní a pákové ETF

Inverzní ETF jsou navrženy tak, aby generovaly výnosy, které jsou opačné k výnosům sledovaného indexu nebo aktiva. Tyto ETF mohou být použity jako nástroj pro spekulaci nebo zajištění proti poklesu trhu. Pákové ETF se snaží dosáhnout násobného výnosu sledovaného indexu, což může být například dvojnásobek nebo trojnásobek denního výnosu indexu. Pákové ETF jsou vhodné pro zkušené investory, kteří jsou si vědomi rizik spojených s pákovým efektem.


Výhody investování do ETF

Diverzifikace

Jednou z hlavních výhod ETF je jejich schopnost poskytovat širokou diverzifikaci. Investováním do jednoho ETF získáte expozici vůči celé řadě různých aktiv, což snižuje riziko spojené s jednotlivými cennými papíry. Například ETF, které sleduje index S&P 500, vám umožní investovat do 500 největších amerických společností, čímž rozložíte riziko mezi mnoho různých akcií.

Likvidita

ETF se obchodují na burzách stejně jako akcie, což znamená, že je můžete snadno koupit a prodat během obchodních hodin. Tato vysoká likvidita umožňuje investorům rychle reagovat na změny na trhu. Navíc, protože ETF mají mechanismus tvorby a zpětného odkupu, jejich cena obvykle přesně odráží hodnotu podkladových aktiv.

Nízké náklady

ETF mají obecně nižší poplatky než tradiční podílové fondy. Důvodem je jejich pasivní správa, kdy ETF jednoduše sledují výkonnost určitého indexu nebo sektoru, což nevyžaduje aktivní správu a výzkum. Nižší náklady znamenají, že více vašich investic jde přímo do aktiv, což může dlouhodobě vést k vyšším výnosům.

Transparentnost

ETF jsou velmi transparentní investiční nástroje. Většina ETF zveřejňuje svá podkladová aktiva denně, což umožňuje investorům přesně vědět, co vlastní. Tato transparentnost je zvláště důležitá v nestabilních trzích, kde chcete mít jistotu, že víte, do čeho investujete.

Daňová efektivita

Díky mechanismu tvorby a zpětného odkupu jsou ETF často daňově efektivnější než tradiční podílové fondy. Tento mechanismus umožňuje ETF minimalizovat kapitálové zisky, které jsou obvykle zdaněny. To znamená, že investoři mohou často ušetřit na daních ve srovnání s investováním do podílových fondů.

Investování do ETF přináší řadu výhod, které mohou být atraktivní jak pro začínající, tak pro zkušené investory. V následující části se podíváme na rizika spojená s investováním do ETF a na to, jak je minimalizovat.


Rizika spojená s investováním do ETF

Tržní riziko

Jedním z hlavních rizik spojených s investováním do ETF je tržní riziko. Hodnota ETF může kolísat v závislosti na výkonnosti podkladových aktiv. Pokud trh jako celek klesá, hodnota vašeho ETF pravděpodobně také poklesne. I když diverzifikace může pomoci snížit riziko spojené s jednotlivými cennými papíry, tržní riziko je nevyhnutelné.

Riziko likvidity

Ačkoli ETF jsou obecně vysoce likvidní, některé méně obchodované ETF mohou mít problémy s likviditou. To znamená, že může být obtížné rychle koupit nebo prodat ETF za spravedlivou cenu, zvláště v době tržní nestability. Nízká likvidita může také vést k širšímu rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, což může zvýšit transakční náklady.

Riziko sledování indexu

ETF jsou navrženy tak, aby sledovaly výkon konkrétního indexu nebo aktiva. Nicméně v praxi se může stát, že ETF neodráží přesně výkon tohoto indexu. Tento rozdíl, známý jako riziko sledování, může být způsoben poplatky, transakčními náklady nebo jinými faktory. Je důležité sledovat, jak dobře ETF plní svůj cíl sledovat podkladový index.

Měnové riziko

Pro investory, kteří nakupují mezinárodní ETF, existuje měnové riziko. Hodnota ETF může být ovlivněna změnami směnných kurzů, pokud ETF investuje do aktiv denominovaných v cizích měnách. Například pokud investujete do ETF, které sleduje evropské akcie, a euro oslabí vůči vaší domácí měně, hodnota vašeho ETF může klesnout i přesto, že evropské akcie mohou růst.

Specifická rizika pákových a inverzních ETF

Pákové ETF jsou navrženy tak, aby poskytovaly násobný výnos sledovaného indexu, což znamená, že mohou být velmi volatilní a riskantní. Inverzní ETF, které generují výnosy opačné k výnosům sledovaného indexu, mohou být také riskantní, zejména pokud jsou drženy dlouhodobě. Tyto ETF jsou vhodné spíše pro krátkodobé obchodování a spekulace, a ne pro dlouhodobé investování.

Pochopení těchto rizik je klíčové pro informované investiční rozhodnutí. Přestože ETF mohou být výhodné, je důležité být si vědom potenciálních nevýhod a připravit se na ně.


Jak začít investovat do ETF

Výběr správného ETF

Prvním krokem k investování do ETF je výběr správného ETF, který odpovídá vašim investičním cílům a rizikovému profilu. Je důležité zvážit několik faktorů:

 1. Cíl a strategie: Zvažte, zda ETF sleduje index, sektor nebo komoditu, která vás zajímá.
 2. Nákladovost: Porovnejte poplatky různých ETF. Nižší nákladový poměr znamená vyšší čisté výnosy pro investora.
 3. Historická výkonnost: Analyzujte, jak dobře ETF sledovalo svůj index a jaké byly jeho historické výnosy.
 4. Likvidita: Vyberte ETF s vysokým objemem obchodování, což zajišťuje snadné nákupy a prodeje.
 5. Emitent: Zvažte důvěryhodnost a reputaci společnosti, která ETF spravuje.

Otevření investičního účtu

Abyste mohli začít investovat do ETF, musíte si otevřít investiční účet u makléřské společnosti. Na trhu je mnoho online brokerů, kteří nabízejí snadný přístup k ETF obchodům. Při výběru brokera zvažte následující:

 1. Poplatky: Porovnejte obchodní poplatky, poplatky za vedení účtu a další náklady.
 2. Platforma: Vyberte brokera s uživatelsky přívětivou platformou a nástroji pro analýzu a sledování investic.
 3. Podpora: Zvažte kvalitu zákaznické podpory a dostupnost vzdělávacích materiálů.

Strategie investování

Při investování do ETF můžete zvolit různé strategie v závislosti na vašich finančních cílech a časovém horizontu:

 1. Dlouhodobé držení: Investování do ETF s dlouhodobým horizontem je vhodné pro budování bohatství a důchodového spoření. Tato strategie zahrnuje pravidelné investování a minimalizaci obchodních nákladů.
 2. Krátkodobé obchodování: Pro aktivní obchodníky může být zajímavé krátkodobé obchodování s ETF. Tato strategie vyžaduje pečlivé sledování trhu a rychlé reakce na cenové pohyby.
 3. Diverzifikace: Vytvořte diverzifikované portfolio, které zahrnuje různé typy ETF, aby se snížilo riziko a optimalizovaly výnosy.

Důležité faktory k zvážení

Při investování do ETF je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

 1. Nákladovost: Nižší náklady znamenají vyšší čisté výnosy pro investory. Sledujte nákladové poměry a obchodní poplatky.
 2. Výkonnost: Analyzujte historickou výkonnost ETF a jeho schopnost sledovat podkladový index.
 3. Objem obchodování: Vyšší objem obchodování zajišťuje lepší likviditu a snazší nákupy a prodeje.
 4. Rizikový profil: Zvažte své rizikové preference a vyberte ETF, které odpovídají vašemu investičnímu horizontu a toleranci k riziku.

Investování do ETF může být efektivní způsob, jak diverzifikovat své portfolio a dosáhnout svých finančních cílů. Dodržování těchto kroků vám pomůže začít s investováním do ETF a optimalizovat své investiční rozhodnutí.


ETF vs. Podílové fondy: Srovnání

Náklady a poplatky

Jedním z hlavních rozdílů mezi ETF a podílovými fondy jsou náklady a poplatky. ETF mají obvykle nižší nákladové poměry, protože většina z nich je pasivně spravována. Naopak podílové fondy často zahrnují vyšší poplatky kvůli aktivní správě portfolia, kde správci fondu vybírají jednotlivé cenné papíry a snaží se překonat trh.

ETF také nemají vstupní ani výstupní poplatky, které mohou být běžné u podílových fondů. Navíc, jelikož se ETF obchodují jako akcie, platíte poplatky za každý nákup a prodej, což může být výhodné při dlouhodobém investování s méně častými transakcemi.

Likvidita a obchodování

ETF se obchodují na burzách po celý obchodní den, což znamená, že jejich cena kolísá v reálném čase na základě nabídky a poptávky. To umožňuje investorům koupit a prodat ETF kdykoli během obchodních hodin. Naproti tomu podílové fondy se oceňují jednou denně po uzavření trhu, a jejich cena je stanovena na základě čisté hodnoty aktiv (NAV).

Likvidita ETF může být vyšší, zejména u populárních fondů s velkým objemem obchodování. Vyšší likvidita znamená menší rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou, což může snížit transakční náklady. Na druhou stranu, podílové fondy mohou trpět nižší likviditou a vyššími transakčními náklady.

Daňové aspekty

ETF jsou často daňově efektivnější než podílové fondy. Díky mechanismu tvorby a zpětného odkupu mohou ETF minimalizovat realizaci kapitálových zisků, což snižuje daňovou zátěž pro investory. Naopak podílové fondy mohou častěji generovat kapitálové zisky, které jsou zdaněny, což může negativně ovlivnit čisté výnosy investorů.

Flexibilita a transparentnost

ETF nabízejí vyšší úroveň flexibility a transparentnosti. Investoři mohou kdykoli sledovat aktuální cenu ETF a složení portfolia, protože většina ETF zveřejňuje své podkladové aktiva denně. To umožňuje investorům přesně vědět, do čeho investují.

Podílové fondy často zveřejňují složení svého portfolia méně často, obvykle čtvrtletně, což může vést k menší transparentnosti. Navíc, vzhledem k jejich aktivní správě, může být složení portfolia podílového fondu méně předvídatelné než u ETF.

Shrnutí

ETF a podílové fondy mají své specifické výhody a nevýhody. ETF jsou často výhodnější pro investory hledající nižší náklady, vyšší likviditu, daňovou efektivitu a transparentnost. Na druhou stranu, podílové fondy mohou být vhodnější pro investory, kteří preferují aktivní správu portfolia a nevadí jim vyšší náklady spojené s touto strategií. Při výběru mezi ETF a podílovými fondy je důležité zvážit své investiční cíle, časový horizont a toleranci k riziku.

Závěr

Shrnutí klíčových bodů

ETF, neboli Exchange-Traded Fund, jsou populární investiční nástroje, které kombinují výhody akcií a podílových fondů. Jsou strukturovány tak, aby sledovaly výkonnost konkrétních indexů, sektorů nebo komodit, a nabízejí investorům širokou diverzifikaci, vysokou likviditu a nízké náklady. ETF se obchodují na burzách, což umožňuje investorům snadno a rychle reagovat na tržní změny. Mezi hlavní výhody ETF patří jejich transparentnost, daňová efektivita a přístupnost pro širokou škálu investorů.

Investování do ETF však není bez rizik. Tržní riziko, riziko likvidity, riziko sledování indexu a měnové riziko jsou faktory, které by měli investoři zvážit před rozhodnutím o investici. Pákové a inverzní ETF přinášejí další specifická rizika a jsou vhodné spíše pro krátkodobé obchodování a spekulace.

Budoucnost ETF na finančních trzích

ETF se staly jedním z nejrychleji rostoucích segmentů na finančních trzích a jejich popularita nadále roste. Tento růst je poháněn inovacemi, které přinášejí nové typy ETF zaměřené na specifické sektory, strategie nebo témata, jako jsou ESG (environmentální, sociální a správní) investice. Díky své flexibilitě a široké nabídce mohou ETF hrát klíčovou roli v budoucnosti investování.

Technologické pokroky, jako je blockchain a další fintech inovace, mohou také přispět k dalšímu rozvoji ETF. Tyto technologie mohou zvýšit transparentnost, snížit náklady a zlepšit efektivitu obchodování s ETF. Navíc se očekává, že regulace a standardy pro ETF budou dále zlepšovány, což přinese větší bezpečnost a ochranu investorů.

Doporučení pro začínající investory

Pro začínající investory je důležité seznámit se s klíčovými aspekty investování do ETF a pochopit jejich výhody i rizika. Zde je několik doporučení:

 1. Vzdělávejte se: Přečtěte si více o ETF, jejich fungování a různých typech, které jsou k dispozici. Mnoho zdrojů, jako jsou investiční knihy, online kurzy a články, může poskytnout užitečné informace.
 2. Diverzifikujte: Vytvořte diverzifikované portfolio, které zahrnuje různé typy ETF, aby se snížilo riziko a maximalizovaly výnosy.
 3. Sledujte náklady: Vyberte ETF s nízkými nákladovými poměry a obchodními poplatky, abyste optimalizovali své investiční výnosy.
 4. Zvažte dlouhodobý horizont: Investování do ETF je často nejefektivnější při dlouhodobém horizontu, kdy můžete využít růstových příležitostí na trhu.
 5. Konzultujte odborníky: Pokud si nejste jisti, konzultujte své investiční rozhodnutí s finančními poradci nebo odborníky na investování.

Investování do ETF může být efektivní a dostupný způsob, jak dosáhnout svých finančních cílů. S náležitým vzděláním a strategickým přístupem mohou být ETF cenným doplňkem každého investičního portfolia.


Zdroje