Co je Moratorium

Moratorium je termín, který se často objevuje v právním a ekonomickém kontextu. Znamená dočasné pozastavení určitých aktivit nebo činností na základě zákona nebo dohody. Tento nástroj se používá k ochraně zájmů jednotlivců, firem nebo celé společnosti v krizových situacích. Ať už jde o finanční problémy, právní spory nebo ekologické krize, moratorium může poskytnout potřebný čas na nalezení řešení.

Pokračování textu Co je Moratorium

Hyperinflace

Hyperinflace je stav, kdy inflace přesáhla 100 procent během po sobě jdoucích let. Ovšem často označuje i dění na trhu, kdy měna ztrácí velmi rychle hodnotu a lidé se jí snaží směnit za jinou stabilnější měnu anebo komodity. Často jiná stabilní měna nahrazuje lokální měnu. Ceny zboží a služeb stoupají tak rychle, že převyšují množství znehodnocených peněz v oběhu. Národní banka tak musí tisknout další peníze. Vznikají nové bankovky s daleko vyšší nominální hodnotou.

Pokračování textu Hyperinflace

Co je to hospodářská soutěž?

Za hospodářskou soutěž se obecně považuje snaha více konkurentů splnit podmínky vyhlašovatele soutěže. Učinit mu co nejlepší nabídku z dlouhodobého hlediska a získat tak ve většině případů velice lukrativní kontrakt. U nás se slovní spojení hospodářská soutěž převážně váže ke státu, který se pomocí ní snaží dosáhnout na nejnižší cenu, ovšem hrají zde roli další faktory, jako je například snaha do procesu zapojit, co možná nejvíce pracovníků. Často tak dochází k paradoxním situacím, kdy zvítězí dražší firma, která má velké množství subdodavatelů. Společně se pak na projektu podílí velké množství lidí a na dobu trvání se sníží nezaměstnanost.

Pokračování textu Co je to hospodářská soutěž?

Co je VAT?

Euro VAT je zkratkou pro Value Added Tax a jedná se o ekvivalent české Daně z přidané hodnoty, tedy spotřební daně. Pro běžného člověka nemá prakticky žádný význam, přesto je to právě on, kdo jí bude platit. Prodejci, distributoři a výrobci jí v podstatě neplatí, pouze si jí mezi sebou přenáší. Ačkoliv v průběhu celého řetězce pomalu narůstá s cenou, ve výsledku jí kompletně zaplatí až spotřebitel. Odvádí se v plné výši státu.

Pokračování textu Co je VAT?