Hyperinflace

Hyperinflace je stav, kdy inflace přesáhla 100 procent během po sobě jdoucích let. Ovšem často označuje i dění na trhu, kdy měna ztrácí velmi rychle hodnotu a lidé se jí snaží směnit za jinou stabilnější měnu anebo komodity. Často jiná stabilní měna nahrazuje lokální měnu. Ceny zboží a služeb stoupají tak rychle, že převyšují množství znehodnocených peněz v oběhu. Národní banka tak musí tisknout další peníze. Vznikají nové bankovky s daleko vyšší nominální hodnotou.

Hyperinflace často vzniká neúměrným množstvím tisknutí nových peněz národní bankou na pokyn vlády. Trh je tak zaplaven a měna ztrácí svou hodnotu. Bývá to většinou v důsledků válek, ať už probíhajících anebo po nich, rozsáhlými sociálními nepokoji anebo velkou hospodářskou krizí.

Za hyperinflaci může většinou vláda a její špatné rozhodování. Z 29 případů hyperinflace v moderních dějinách byla vláda příčinou v 25 případech. Z historie však víme, že nastartovat hyperinflaci může i přerušení dodávek důležitých komodit.

Dopad hyperinflace na ekonomiku je velice drsný. Vláda musí zavést tvrdé škrty v rozpočtu, které nejvíce zasáhnou běžné obyvatelstvo. Každý kdo si spořil peníze o velkou část v důsledku jejich znehodnocení přijde. Spousta lidí se tak octne na hranici chudoby. Často je nutné přejít na novou měnu. V moderních dějinách jsou však známi případy, kdy trh přešel na stabilní cizí měnu, například americký dolar, a začal jí používat po celou dobu krize. Návrat k původní měně pak byl pro obyvatelstvo náročný, protože už jí nevěřilo. Pro ekonomiku je toto velký problém, protože jí centrální banka není schopna ovládnout. Vlády tak často používání cizí měny zakáží i pod pokutou.

Nejlepší, avšak často kontroverzní, ochranou proti hyperinflaci je měna krytá zlatem. Ta sice omezuje možnost vlivu centrálních bank na ekonomiku a také neumožňuje vládě jen tak si tisknout peníze, ale v případě krize udrží měnu stabilní.

Největší měsíční hyperinflace v dějinách byla v Maďarsku po skončení druhé světové války. Dosáhla neuvěřitelných 41,9 kvadrilionů procent (10 na 16tou). Ceny se zdvojnásobili zhruba každých 15 hodin.

Největší roční hyperinflace byla v Zimbabwe v roce 2008, kde dosáhla 89,7 sextilionů procent (10 na 21ní).