Medvědí trh

Pokud sledujete odborná média, která se zabývají akciemi, určitě vám neuniklo označení medvědi a býci (anglicky bears and bulls). Jedná se o označení investorů, kteří spekulují na základě trendů na akciovém trhu.

Takzvaný medvědí trh je klesající vývoj na akciovém trhu. Tedy ceny akcií padají dolů. V případě, že se jedná o dlouhodobější vývoj, tak používáme označení medvědí trend. Ačkoliv se s tímto označením nejčastěji setkáme u akcií, používá se i u ostatních. Je zcela běžné označovat směr trhu u komodit anebo měn. V předpovědích analytiků se používá i pro možný vývoj. Například stříbro má medvědí tendence apod. Často mohou vzniknou velice zajímavá slovní spojení.

Odkud toto označení vzešlo? Zřejmě podle postavení hlavy zvířat. Medvěd se dívá dolů, zatímco býk má hlavu nahoru.

Medvědi (bears v jednotném čísle bear) spekulují na poklesu cen akciových titulů. V praxi to funguje tak, že si akcie na začátku období půjčí a prodají, tím získají hotovost, když cena dostatečně klesne, tak jí znovu koupí a vrátí. Rozdíl mezi prodejní a kupní cenou je jejich zisk. Samozřejmě po započtení provize za zapůjčení titulu.

Medvědí trh se také používá pro označení období, které není příznivé pro akcie. Jejich cena padá a strhává sebou i hodnotu investorova portfólia. Na medvědí trend se investor připravují tím, že část portfólia má rozdělenou v dalších investičních produktech. Jednoduše vhodnou diverzifikací portfólia. Jako řešení mohou posloužit například dluhopisy. Obecně dobře fungují akcie v období prosperity a klidu. Naopak když je nálada na trhu negativní, tak dluhopisy omezují ztrátu, než se situace uklidní.