Co je sektorová daň?

Sektorová daň, často nazývaná také odvětvová daň, je specifický typ daně, který se uplatňuje na určitý ekonomický sektor. Na rozdíl od obecných daní, které jsou aplikovány plošně na všechny subjekty, sektorová daň cílí na vybrané průmyslové odvětví, jako jsou bankovnictví, energetika, telekomunikace nebo jiné klíčové sektory ekonomiky. Tato daňová politika se využívá jako nástroj ke zvýšení daňových příjmů státu, často v reakci na ekonomické výzvy nebo potřebu financování specifických veřejných projektů.

Pokračování textu Co je sektorová daň?