Co jsou to kapitálové výdaje?

Definice kapitálového výdaje pochází z ekonomie. Jedná se o výdaj či investici, která je provedena do takzvaných stálých aktiv a to formou peněžních prostředků. Kapitálové výdaje jsou pro firmy nutností, bez nich nejsou ve velké většině případů fungovat na trhu. Obecně se rozdělují na tři kategorie.

Kapitálové výdaje vynaložené na hmotná majetek, ve formě investic. Může se jednat o skladovací prostory, kancelářské prostory ale také například zlaté cihly anebo hospodářská zvířata. Firma tedy nemusí nutně hmotný majetek potřebovat k podnikání. Může jí například sloužit jako investice, která má ochránit kapitál před znehodnocením.

Kapitálové výdaje na nehmotný majetek. Sem převážně patří různé počítačové programy – software. Můžeme sem zařadit i patenty anebo autorská práva. Pokud bychom se měli držet příkladů tak například licence na Windows.

Třetím druhem kapitálových výdajů je finanční majetek dlouhodobé povahy. Sem můžeme zařadit například akcie firmy samotné anebo jiných společností či dluhopisy. Příkladem můžou být akcie, které firma stahuje z trhu anebo akcie dceřiných společností.

Jak už bylo zmíněno na začátku kapitálové výdaje jsou investicí společnosti ve formě peněžních prostředku.