Co je cenina?

kuponova-knizkaCenina (zastarale také cennina) je určitá věc, ve většině případů papírová, která může za určitých okolností nahradit běžné oběživo. Má svou specifickou hodnotu, často předem určenou. Většinou slouží k nějakému účelu, kde schválně nahrazuje papírové peníze. Občas se také uvádí že cenina je náhražkou peněz.

Ceniny si nejčastěji kupujete za peníze a slouží jako doklad o uhrazení nějakého poplatku. Například se může jednat o poštovní známku, vstupenku anebo i kolek. V danou chvíli mají specifickou hodnotu a účel. Nejčastěji jde o využití praktické. Autobusový lístek se dá označit a zároveň si ho můžete ponechat jako doklad pro případnou kontrolu.

Na rozdíl od peněz nejsou ceniny chráněné zákonem tak přísně. Ovšem pokud si na památku například okopírujete lístek, který by mohl být zaměněn s originálem můžete v přestupkovém řízení dostat pokutu až tři tisíce korun.

Jak se zdá ceniny mohou být všechno možné. Ovšem jsou stanoveny určité výjimky, které jsou označeny záměrně, aby na ně mohly odkazovat další zákony. Zejména se jedná o peníze, cenné papíry (zvláště směnky, šeky, akcie).

Ceniny nemusí vydávat pouze stát či jeho jednotlivé instituce. Mohou je vydávat i firmy či dokonce jednotlivci. Asi nejlepším příkladem takové netypické a přitom nejrozšířenější ceniny je herní žeton například do kasína.

Za ceniny jsou považovány i přednabité elektronické karty například na parkování. Vzhledem k tomu že každá věc nesoucí nějakou hodnotu, klidně i kredit může být ceninou. Můžeme za ceninu teoreticky považovat i jednotlivé elektronické peněženky – například PayPal. Od toho je už krůček ke kryptoměnám jako je BitCoin. Samotné BitCoiny ceninou nejsou ale jednotlivé peněženky (účty na kterých jsou) už ano. Což jim dává určitou oporu v zákoně. Ovšem problém virtuálních měn je příliš pokrokový a je nutné je nejdříve v zákonech nějak definovat, než s nimi půjde vůbec nějak pracovat.