Co je IBAN?

IBAN je zkratkou pro anglický pojem International Bank Account Number, česky to znamená mezinárodní číslo bankovního účtu. Zjednodušeně takový formát vašeho čísla účtu, aby jej dokázala zpracovat jakákoliv banka na světě. Díky němu vám může kdokoliv odkudkoliv na světě poslat peníze. Používá se u mezinárodních převodů. Důvodem jednotného zavedení byl hlavně přechod na automatické zpracovávání plateb.

Formát IBAN

IBAN se skládá pouze z čísel a velkých písmen. Maximálně může mít 34 znaků. Různé státy používají odlišenou délku. Například český IBAN má 24 znaků, Německo 22 znaků a třeba Polsko 28 znaků.

IBAN vždy začíná takzvaným dvouznakovým alpha-2 kódem, který reprezentuje zemi. Česko má CZ, Slovensko SK, Německo DE atd. Následují dvě kontrolní číslice, které zabraňují překlepům. Existují algoritmy, které dokáží na základě písmen a znaků v něm poznat zdali je platný. Banky tento test používají, aby upozornily na možný překlep při zadání.

Test je založený na přesunutí alpha-2 kódu a kontrolního dvojčíslí na konec řetězce, následně se všechny písmenné znaky převedou na písmena (a = 10, b = 11, … z = 35) a celé číslo se dělí 97. Pokud je zbytek (modulo) 1 máme správné číslo.

Po kódu země a kontrolním dvojčíslí následuje kód banky (čtyřmístné číslo), předčíslí čísla účtu a nakonec samotné číslo účtu.

Rozšíření

Ačkoliv je tento mezinárodní formát uznávaný a rozšířený, v roce 2014 jej podporovalo pouze 66 zemí podle standardu ISO 13616:2007. O prosazení IBAN se zasadil Evropský výbor pro bankovní standardy (ECBS) v roce 1997. Bylo potřeba nahradit složité metody využívající různých BIC a SWIFT kódů. Jak je vidět IBAN je tedy poměrně novou záležitostí. Samotný řetězec nese všechny potřebné informace pro převod peněz. Je v něm vše potřebné. Díky němu se podařilo snížit množství chyb u mezinárodních plateb pod 0,1 procent.

Na své velké rozšíření ale ještě čeká. Stále jej nepoužívají některé velké země jako třeba USA, Rusko anebo Čína. Je tak spíše výsadou zemí v Evropě, na blízkém východě, některých zemí Afriky a Brazílie.

IBAN sehraje důležitou roli v budoucnosti eurozóny. Už teď platby pod 12,5 tisíc EURo podléhají regulacím v rámci přeshraničního plateb. Banky musí uvádět odesilatelův účet ve formátu IBAN. V budoucnu by naše čísla účtu měl nahradit formát IBAN úplně v rámci sjednocení bankovních standardů zemí eurozóny úplně.