Co je SOLUS

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob. Zkratka SOLUS znamená Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Bylo založené v roce 1999 za účelem prevence předlužení právnických a fyzických osob, zvýšení vymahatelnosti dluhů a teoreticky také snížit případné finanční ztráty.

Celý koncept je postavený na sdílení informací o fyzických (lidech) a právnických (firmách, organizacích) osobách. Do centrálního registru někteří jednotliví členové zaznamenávají informace o půjčkách a závazcích převážně jejich klientů.

Většina lidí má SOLUS jako registr dlužníků, kteří neplatí své závazky. Ve skutečnosti jsou tam může být každý, kdo má závazky u členů sdružení. Kromě osobních údajů potřebných k identifikaci dlužníka jsou tam i záznamy kolik je jeho závazek a jak je na tom se splácením (kompletní informace jak k závazku došlo). Pokud má dlužník dobrou platební morálku (všechny své závazky splácí jak má), může to mít v konečném důsledku i pozitivní vliv na jeho bonitu, pokud bude žádat o půjčku (takzvaný pozitivní registr). Každý rád půjčí tomu, kdo splácí podle smlouvy.

Větší část členů sdružení ovšem využívá SOLUS právě na hledání problémových dlužníků, kteří své závazky neplnili. Respektive na pobočce mobilního operátora zadá zaměstnanec vaše jméno a pokud mu vrátí systém, že jste „čistí“ dostanete paušál, pokud naopak ne, tak jej nedostanete. Tedy na hledání neplatičů. SOLUS má tedy zabránit, aby člověk, který neplatí u jednoho člena sdružení nepřešel k druhému.

Do registru SOLUS se můžete dostat pokud se zpozdíte s platbou o více jak 30 dnů. Většina společností však hlásí dlužníka po třech nezaplacených splátkách. Vymazáni pak budete po 3 až 4 letech. V případě chyby musíte situaci řešit přímo se společností, která vás tam zapsala.

Jestli vás společnost může zapsat do SOLUS musíte písemně souhlasit, což je většinou součástí obchodních podmínek všech společností ve sdružení. Zároveň na ověření zdali tam jste, by měla společnost získat písemné potvrzení. To se schovává v žádosti o poskytnutí nové služby. Tedy pokud si chcete pořídit nějakou službu od členů sdružení musíte souhlasit, že v případě, že nebudete řádně hradit své závazky tak vás do SOLUS zapíší.

Do SOLUS se také můžete dostat jako spoluručitel anebo odpovědná osoba.