Co je MOSS

MOSS je zkratkou pro Mini One Stop Shop. V podstatě se jedná o jednotné zdaňovací místo pro plnění poskytovatelů registrovaných k dani z přidané hodnoty (DPH). Od 1. ledna 2015 se vztahuje na poskytovatele telekomunikačních služeb, rozhlasových, televizních a také elektronických. Slouží k tomu, aby poskytovatel těchto služeb odvedl DPH ve státě, z kterého je odběratel, který není plátce DPH.

Pokud jste například vlastníkem internetových stránek, na kterých prodáváte reklamu a nepodnikatel ze Slovenska si na nich reklamu koupí, jste povinni odvést DPH na Slovensku a to ve výši jakou na Slovensku mají. Aby vám to Evropská Unie usnadnila zavedla takzvaný Mini One Stop Shop (zkráceně MOSS).

Je to jednotné zdaňovací místo, u nás se nachází v Brně, kam odesíláte výpis kterému státu a kolik mají poslat peněz. Jako měna se používá euro. K MOSS se musíte nejdříve zaregistrovat. Přiznání se podává čtvrtletně a uvádí se v něm jen kolik máte plnění a ke kterému státu. Ke každému přiznání se vygeneruje referenční číslo, které se pak uvádí u platby a podle kterého finanční úřad pozná, že jste peníze opravdu zaplatili. O rozdělení jednotlivých plateb pro konkrétní státy se pak postará Finanční správa ČR.

Mezi elektronické služby také spadá:

  • Samotné internetové stránky.
  • Jakékoliv aplikace ať už pro desktopy anebo mobilní zařízení.
  • Distribuce počítačových her, fotek, filmů a hudby.
  • Přístup k online aplikacím.
  • Prodej anebo pronájem elektronických knih.
  • Jakékoliv formy poplatků za online akce anebo inzerci.

MOSS se vztahuje na úplně všechny plátce DPH, kteří mají zákazníky ze zahraničí. V České Republice k dnešnímu datu neexistuje žádný minimální obrat ani jiná polehčující okolnost.

Pozor pokud se jedná o vztah podnikatel – podnikatel, řeší se DPH přes VIES. Tedy režim přenesené daňové odpovědnosti. Mimo VIES jde vše přes MOSS.

Nezapomeňte, že je vaší povinností správně identifikovat původ zákazníka dvěma odlišnými metodami, které se navzájem nevylučují. Prohlášení zákazníka, že je z určité země se nepovažuje za důvěryhodné. Je tak třeba ke každé objednávce archivovat například IP adresu a přidat k ní číslo účtu té samé země. Problém může vzniknout pokud si zákazník například objedná zboží ze zahraničí, na korespondenční adresu do jiného státu než, z kterého bude platit. V tomto případě je řešení složitější.