Co je MOSS

MOSS je zkratkou pro Mini One Stop Shop. V podstatě se jedná o jednotné zdaňovací místo pro plnění poskytovatelů registrovaných k dani z přidané hodnoty (DPH). Od 1. ledna 2015 se vztahuje na poskytovatele telekomunikačních služeb, rozhlasových, televizních a také elektronických. Slouží k tomu, aby poskytovatel těchto služeb odvedl DPH ve státě, z kterého je odběratel, který není plátce DPH.

Pokračování textu Co je MOSS