Co je šedá ekonomika?

Pro šedou ekonomiku anebo také občas označovanou jako stínovou ekonomiku se používá nejčastěji definice – Část produkce, která není oficiálně povolena, často ani jasně vymezena zákonem. Jejím příznakem je porušování běžných etických a morálních norem společnosti. Je nutno podotknout, že šedá ekonomika nemusí být společností vnímána vždy negativně, právě naopak. Někteří lidé jí vnímají jako vzepření se administrativě a byrokratické zátěži, kterou stát na lidi uvalil. Často se jako příklad uvádí práce na černo.

Pokračování textu Co je šedá ekonomika?

Co je investiční skupina?

Investiční skupina (někdy se také setkáváme s pojmem investiční klub) je typicky uskupení méně jak 100 lidí, kteří společně dají dohromady určitý balík peněz a na základě společného ujednání pak tyto peníze podle stanov, které si zvolí pak investují. Většinou se pravidelně schází a navzájem na základě získaných informací vytváří či upravují rozhodnutí pro další kroky.

Pokračování textu Co je investiční skupina?

Co je to ekonomická deprese?

Pojem ekonomická deprese se používá v makroekonomii a znamená dlouhotrvající ekonomickou recesi. To znamená, že po několik období dochází k neustálému poklesu. Zatímco za ekonomickou recesi můžeme považovat například pokles HDP (hrubý domácí produkt) po dvě čtvrtletí v řadě, tak ekonomická deprese bude dlouhotrvající série.

Pokračování textu Co je to ekonomická deprese?