Co je to ekonomická deprese?

Pojem ekonomická deprese se používá v makroekonomii a znamená dlouhotrvající ekonomickou recesi. To znamená, že po několik období dochází k neustálému poklesu. Zatímco za ekonomickou recesi můžeme považovat například pokles HDP (hrubý domácí produkt) po dvě čtvrtletí v řadě, tak ekonomická deprese bude dlouhotrvající série.

Pokračování textu Co je to ekonomická deprese?