Co je to ekonomická deprese?

Pojem ekonomická deprese se používá v makroekonomii a znamená dlouhotrvající ekonomickou recesi. To znamená, že po několik období dochází k neustálému poklesu. Zatímco za ekonomickou recesi můžeme považovat například pokles HDP (hrubý domácí produkt) po dvě čtvrtletí v řadě, tak ekonomická deprese bude dlouhotrvající série.

Přesná definice délky anebo počtu opakujících se poklesů v podstatě neexistuje. Některé zdroje uvádí, že ekonomická deprese musí trvat nejméně dva roky, tedy dva hospodářské cykly. Ovšem najde se i výklad, že za ní můžeme považovat pokles, který postupně přesáhne 10 procent HDP.

Tento pojem je většinou spojený s větší krizí a využíván spíše v médiích, kterým se tento termín velice líbí a často jej doslova nadužívají. Například Velká deprese v USA mezi roky 1929 až 1933, která měla dopad na ekonomiky celého světa způsobila jen ve Spojených státech propad HDP o neuvěřitelných 33 %.

Zajímavý je i jeden odborný výklad, který definuje ekonomickou depresi v rámci historických grafů vývoje ekonomiky. Udává období poklesu, kdy začátkem je vrchol růstu a koncem spodní hranice. Na toto období se pak dále odkazuje jako ekonomická deprese, ovšem musí být z hlediska historie významné.

Ačkoliv se nejčastěji s tímto pojmem setkáme v rámci vývoje, či spíše propadu, HDP používá se i pro nepříznivý vývoj inflace, deflace anebo nezaměstnanosti.

Aby se ekonomika dostala s dlouhotrvající deprese jsou většinou nutné zavést veřejně nepříliš oblíbené řešení. Nestačí tedy například zvýšit daně, je nutné zároveň razantně snížit výdaje a také podpořit ekonomiku. Pro ekonomickou depresi je velice charakteristické, že se postupně na ní nabaluje stále větší množství problémů. Například s propadem zaměstnanosti klesá i kupní síla obyvatelstva, které se nadmíru zadlužuje. Bez státu, národních bank či dokonce nadnárodních zásahů je velice obtížné a hlavně pro obyvatelstvo bolestivé ukončit toto období. Ekonomické deprese jsou také uváděné jako důvod proč státy vstupují do ekonomických aliancí a mají mezi sebou různé pakty. Společně totiž navzájem mohou podpořit své ekonomiky a zkusit nastartovat růst.