Co je to investiční společnost?

Investiční společnost je v podstatě firma, jejíž jediným účelem je hospodařit s prostředky s kterými disponuje a dále s nimi nakládat. Nejčastěji je zhodnotit. Ve většině případů má akciovou strukturu (tedy klasická a.s.). Podílníci (akcionáři) pak do ní vkládají prostředky a předpokládají zvýšení její hodnoty, tím se také zvedne hodnota jejich podílu v investiční společnosti.

Akcionář si tedy koupí akcie ve společnosti, ta je přidá ke svým investicím. Pokud je úspěšná, tak hodnota jejího majetku se zvedne. Akcionář pak může své akcie prodat. Většinou investiční společnosti akcie odkupují.

Tyto společnosti mají různou investiční strategii. Někdy jsou jejich obchodní plány rizikové jindy naopak velmi konzervativní. Někdy se specializují na určitý segment trhu. Například ve čtyřicátých letech minulého století byli velice oblíbené investiční společnosti, které cílily na dividendové akcie. Ty pak byly následně reinvestovány a tím hodnota celé společnosti rychleji rostla, přitom riziko nebylo tak vysoké.

Investiční společnosti jsou ideální pro méně zdatné investory, kteří se zajímají zvláště o specifický trh. Zatímco sami by nedokázali dosáhnout na zajímavé příležitosti, tak velké investiční společnosti to zvládnou za ně. Navíc zaměstnávají profesionální týmy lidí, kteří umí zvážit rizika a sledují prakticky nepřetržitě vývoj na trhu. Proto také dokáží dělat rozhodnutí v rámci obchodní strategie. rozhodně se nenechají strhnout k ukvapenému jednání.

Investiční společnosti jsou také pod dohledem České národní banky. Jejich činnost je pravidelně kontrolována auditorem.