Co je Ponziho systém?

Charles-Ponzi Ponziho Systém anebo také Ponziho schéma je druh investičního podvodu pojmenovaný podle Charlese Ponziho, který jej proslavil v roce 1920. Jako většina investičních podvodů je postavený na velkých výnosech, které ze začátku přinášejí investorům zisk, ovšem v momentě, kdy investor vloží větší množství peněz anebo „fond“ už není schopný ufinancovat podvod dojde ke kolapsu a vše se zhroutí jako hromádka karet. Na první pohled však Ponziho Systém nemusí být hned znát. I v dnešní době se často setkáváme s různými podvody postavenými právě na něm. Přitom dobře rozvržený dokáže fungovat i roky. Zajímavosti je, že někteří lidé jej vytváří ne za účelem zisku, ale například zlepšením svého společenské postavení.

Jak Ponziho systém funguje

Ponziho systém je poměrně jednoduchý. Podvodník slíbí vysoké zúročení investic pod záminkou například znalostí neveřejných informací anebo že má velice originální metodu, která je o krok napřed před akciovým trhem. Často se jedná například o zhodnocení v řádech desítek procent za rok, či menších intervalech. Ve skutečnosti žádné peníze neinvestuje, ale jen vyplatí peníze, které vložili nový investoři. Jakmile investor zjistí, že peníze opravdu dostal investuje ve většině případů ještě více. V momentě, kdy už je situace neudržitelná, tak dojde ke zhroucení Ponziho systému.

Příklad: Provozovatel Ponziho systému slíbí zhodnocení o 100% za kvartál.

  • 1. měsíc získá investora 1, ten vloží 10 tisíc. Ve fondu má 10 tisíc.
  • 2. měsíc získá investora 2 a 3. Oba vloží po 10 tisíc. Ve fondu je celkem 30 tisíc.
  • 3. měsíc získá investora 4, 5 a 6. Kteří také vloží po 10 tisíc. Celkem je ve fondu 60 tisíc.
  • 4. měsíc vyplatí 10 tisíc investorovi 1. Získá investora 7,8,9. Celkem má ve fondu 80 tisíc (60 + 30 – 10).
  • 5. měsíc se investor 1 rozhodne investovat 50 tisíc, protože to očividně funguje (+50), je nutné vyplatit investora 2 a 3 (-40 tisíc). Celkem je ve fondu (90 tisíc = 80 + 50 – 20 – 20).
  • 6. měsíc investor 2 a 3 jsou spokojeni a každý dá dalších 40 tisíc (+80), je nutné vyplatit investora 4,5,6 (-60 tisic). Ve fondu je 110 tisíc.

Takhle to půjde dál až dokud jednoho dne nebude mít z čeho fond vyplácet. Většinou k tomu dojde, když už nejsou nový investoři, kteří by složili dostatek peněz na ty staré. Ponziho systém tedy funguje na pozitivních doporučeních a hamižnosti lidí.

Ponziho systém je jeden z nejnebezpečnějších podvodů vůbec. Může fungovat bez povšimnutí několik let a lidé v něm přijít o stovky milionů korun. Přitom nemusí být jednoduché jej odhalit. Čím je procentuální zhodnocení nižší tím může bez povšimnutí fungovat delší dobu. Jedinou obranou je důsledná kontrola.

Například ve Španělsku v roce 2006 španělská policie zatkla  Foruma Filatelicoa a Afinse Bienese Tangiblese, kteří podvedli 250 tisíc investorů let 1998 až 2001.

Známý je i případ z roku 2010, kdy Nevin Shapiro v USA byl shledán vinným za Ponziho systém, který „protočil“ 880 milionů dolarů během let 2005 až 2009.