Co je ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří mohou vykonávat práci. Počítají se mezi ně jak zaměstnaní, tak i nezaměstnaní. Samozřejmě pokud odpovídají dalším kritériím.

Například mezi nezaměstnané nemůžeme řadit osoby, které nejsou starší 15 let anebo nejsou připravené k nástupu do práce v období delším jak 14 dnů. V podstatě ty, které nesplňují podmínku pro zařazení mezi nezaměstnané.

Mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo se dále počítají i příslušníci armády a to ať jsou v České republice anebo slouží v zámoří. Dále jsou to i osoby, které jsou zaměstnané ve svém vlastním podniku. Například majitel společnosti se může nechat zaměstnat na pozici ředitele.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je veličina důležitá z makroekonomického hlediska. Z pohledu budoucnosti může úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva vést k neschopnosti státu postarat se o stárnoucí se populaci. Což je v podstatě nejhorší variantu, která začíná trápit nejen západní Evropu. Dále se tento údaj využívá společně s nezaměstnaností, kdy je potřeba zjistit jaká část obyvatelstva si nemůže najít vhodnou práci. Zvláště u regionů s nižší zaměstnaností se pak snaží stát přistupovat různými dotačními programy. Ne vždy se tomu však dá naplno pomoci.

Naopak velké společnosti, které chtějí investovat do výstavby v průmyslových zónách při zvažování do kterého kraje umístí své obchodní aktivity, berou také ukazatel ekonomicky aktivního obyvatelstva v potaz. Ukazuje totiž, kolik lidí v daném regionu je případně schopných pro ně pracovat. Zvláště v místech či kulturách, kde není zvykem cestovat za prací to může být pro investory vážný problém. Museli by totiž sáhnout k motivacím jako je zvýšení platů anebo dotacím na bydlení.