Co je to dluhová past?

Dluhová past je známější a používanější termín pro dluhovou spirálu. Jedná se o stav, kdy není jednotlivec anebo i celá rodina schopna splácet závazky věřitelům. Což vede k penále, anebo dalším závazkům formou braní si dalších úvěrů. Celková částka i úroky tak narůstají.

Nejčastějším důvodem vzniku dluhové pasti je špatné zhodnocení budoucí možnosti splácet. V důsledku konkurenčního boje společnosti poskytující úvěr nezveřejňují všechny detaily, což při využití daného produktu se značně prodraží. Je třeba proto velice důkladně zvážit všechny výhody i nevýhody.

Mezi nejnebezpečnější patří úvěry do 10 tisíc a půjčky s dobou splatnosti kratší než 3 měsíce. U těchto bychom měli být nanejvýš opatrní a nebát se požádat o pomoc někoho známého, kdo se v dané problematice vyzná. To že vlastníte občanský průkaz a jste svéprávný neznamená, že rozumíte úvěrové problematice.

Do dluhové pasti se však můžete dostat i při nezaplacení pokuty, poplatku anebo nevhodným zacházením s kreditní či debetní kartou. Naskakující penále a účtované částky jsou často natolik vysoké, že je nemá šanci splatit ani člověk s průměrnou mzdou. Proto je nutné vše na začátku rychle řešit domluvou, ještě než je pohledávka předána dále.

Mezi třetí nejčastější důvod patří ztráta zaměstnání. Při změně poměrů příjmů je nutné si ujasnit zdali situace může být dlouhodobá a jednat také rychle. Jsou zde možnosti jako splátkový kalendář, popřípadě konsolidace více dluhů u jednoho věřitele, který následně stanový způsob splácení. Často je tato varianta východiskem.

Pokud Dluhová past dlužníka pohltí natolik, že není schopen své závazky ani při své nejlepší víře splácet je možností osobní bankrot. Ovšem ten je umožněn často jen mála lidem. Čím dříve se rozhodne dlužník jednat tím lépe pro něj.

Jestliže u vás hrozí problém se splácení, zkuste se co nejdříve obrátit na nějaký institut pomoci pro dlužníky. Některé spadají pod neziskové organizace anebo rovnou pod stát. Za radu na rozdíl od další půjčky nic nedáte.