Výpočet úroku z prodlení

Úrok z prodlení se na dlužníka vztahuje v momentě, kdy neplní své závazky vůči věřiteli v čas. Jednoduše nesplácí svůj dluh. V případě, že se jedná o dluh peněžní může dlužníkovi vypočítat úrok z prodlení.  Pozor je rozdíl mezi úrokem z prodlení a smluvní pokutou, která je definována ve smlouvě, kterou mezi sebou dlužník a věřitel uzavřou. Obdobně to platí i o úroku dohodnutém.

Úrok z prodlení je ve své podstatě stanoven státem. Proto v porovnání s úrokem dohodnutým a smluvními podmínkami není likvidační. V současné době se pohybuje na hranici 8,05 %.

Kdo může vyměřit úrok z prodlení

Prakticky kdokoliv, kdo k vám má nějakou pohledávku. Pokud máte nezaplacenou fakturu a jste po splatnosti, mohou vám vyměřit úrok z prodlení. Vzhledem k jeho výši to však většinou znamená jen zbytečnou administrativní zátěž a zhoršení vztahu mezi dodavatelem služby a zákazníkem. Firmy k tomuto kroku tedy přistupují neradi a většinou se jen vyhrožuje. V každém případě den po splatnosti. Jen pro ukázku. Jeden den po splatnosti neuhrazené 500 korunové faktury, dělá zhruba 0,11 Kč na den. Daleko vyšší jsou pak smluvní úroky a pokuty. Tam už to může narůstat opravdu hodně.

Výpočet úroku z prodlení

Výpočet není nijak složitý v podstatě se jedná o:

Dlužná částka * roční úroková sazba * dnů v prodlení/365

Dlužná částka nemusí být přímo to co dlužníkovi zbývá doplatit. Nejvyšší soud se v podobném případě vyjádřil, že může být vypočtena i z celkové výše pohledávky.

Roční úrokovou sazbu pro daný rok určuje Česká Národní Banka. Jedná se o repo sazbu plus osm procent. Platí vždy k prvnímu dnu kalendářního pololetí. V posledních letech (2014, 215) se repo sazba pohybuje kolem 0,05 %. Roční úroková sazba je tedy těsně nad 8 procenty. Nezapomeňte procenta převést na čísla. Tedy 8,05 % = 0,085.

Počet dnů v prodlení se vždy počítá na kalendářní rok. Jedná se o poměrnou část k roku. Tedy počet dnů děleno 365 (popřípadě 366 u roku přestupného).

Příklad

Dlužník se opozdí se splácením 100.000 půjčky o 50 dnů v roce 2015.

  • Dlužná částka: 100.000
  • Roční úroková sazba: 0,0805 (8,05 %)
  • Počet dnů v prodlení: 50

100.000 * 0,0805 * 50/365 = 1102,74

Dlužní by tedy měl doplatit za 50 dní nesplácení 1102,74 Kč.