Co je inflace

Inflace je růst cen zboží a služeb v určitém časovém období. Vyjadřuje se procenty. Například pokud si za 100 Kč koupíte 10 jednotek nějakého zboží jeden rok a druhý rok už potřebujete 110 Kč, protože daná jednotka zboží podražila, můžeme říct, že došlo k inflaci 10 %. Samozřejmě toto je jen příklad v reálu není možné vypočítávat inflaci, ke každému druhu komodity (rohlík, elektřina, člověkohodina). Právě proto se používají cenové indexy.

Pokračování textu Co je inflace

Diskontní prodejny

Diskontní prodejny (také diskonty), česky centrum levného nákupu, je obecné označení pro maloobchodní prodejce, kteří se snaží konkurovat hlavně cenou. Oproti velkým řetězcům, které dosahují nízkých cen pomocí prodeje velkých objemů zboží, diskontní prodejny vsázejí na co možná nejnižší náklady. Jejich sortiment, tak nemusí obsahovat některé zboží, které je běžné v maloobchodním prodeji.

Pokračování textu Diskontní prodejny

Co je Dividenda

Za dividendu se označuje výplata peněz držitelům akcii. Její hodnota se uvádí v korunách, či jiné měně, na jeden kus akcií. Obecně můžeme považovat dividendu za vyplácení zisku akcionářům, kteří jsou „spolupodílníky“ společnosti. V reálném světě, však společnosti dividendu nevyplácí anebo jen její část, protože peníze potřebují na další rozvoj. Může se však stát, že za několik let nahromadí peníze, které nepotřebují a pak se vyplácí například mimořádná dividenda.

Pokračování textu Co je Dividenda

Co je MOSS

MOSS je zkratkou pro Mini One Stop Shop. V podstatě se jedná o jednotné zdaňovací místo pro plnění poskytovatelů registrovaných k dani z přidané hodnoty (DPH). Od 1. ledna 2015 se vztahuje na poskytovatele telekomunikačních služeb, rozhlasových, televizních a také elektronických. Slouží k tomu, aby poskytovatel těchto služeb odvedl DPH ve státě, z kterého je odběratel, který není plátce DPH.

Pokračování textu Co je MOSS

Co je Peněžní trh?

Peněžní trh má za úkol zajistit financování finančního systému. V podstatě je to uskupení institucí, které si mezí sebou půjčují peníze. Specifikem těchto půjček je krátká doba splatnosti. Oficiálně se uvádí jeden rok, ale prakticky to je 13 měsíců kvůli splatnosti.

Pokračování textu Co je Peněžní trh?

Co je cena obvyklá

Přesná definice slovního spojení cena obvyklá není, ačkoliv se vyskytuje přímo legislativě, kde má dokonce více významů. Obecně se jedná o cenu, která se za stejných okolností platí běžně za daný druh zboží anebo služeb. Využívá se v případě, kdy potřebujeme ohodnotit například majetek pro účely soukromoprávních vztahů (dědictví, exekuce, daně).

Pokračování textu Co je cena obvyklá

Co je IBAN?

IBAN je zkratkou pro anglický pojem International Bank Account Number, česky to znamená mezinárodní číslo bankovního účtu. Zjednodušeně takový formát vašeho čísla účtu, aby jej dokázala zpracovat jakákoliv banka na světě. Díky němu vám může kdokoliv odkudkoliv na světě poslat peníze. Používá se u mezinárodních převodů. Důvodem jednotného zavedení byl hlavně přechod na automatické zpracovávání plateb.

Pokračování textu Co je IBAN?