Co je deflace

Pokud budete pozorně poslouchat zpravodajství pravidelně uslyšíte, že se snaží udržovat nejen naše národní banka ale i politici dělat vše proto, aby nedošlo k deflaci. Protože ta je zlá. Jenomže už se nedozvíte proč.

Pokračování textu Co je deflace

Co je šedá ekonomika?

Pro šedou ekonomiku anebo také občas označovanou jako stínovou ekonomiku se používá nejčastěji definice – Část produkce, která není oficiálně povolena, často ani jasně vymezena zákonem. Jejím příznakem je porušování běžných etických a morálních norem společnosti. Je nutno podotknout, že šedá ekonomika nemusí být společností vnímána vždy negativně, právě naopak. Někteří lidé jí vnímají jako vzepření se administrativě a byrokratické zátěži, kterou stát na lidi uvalil. Často se jako příklad uvádí práce na černo.

Pokračování textu Co je šedá ekonomika?

Jednotlivec a obchodování s akciemi

Investování do akcií je považováno spíše za rizikovější metodu zhodnocení financí. Existuje však více možností, protože i česká burza cenných papírů nabízí zajímavé tituly, které mohou v střednědobém horizontu být zajímavé. Případný pokles jednotlivých titulů mohou vynahradit dividendy.

Pokračování textu Jednotlivec a obchodování s akciemi

Co je Blue chips

Za blue chips, někdy také blue stocks, se označují akcie velkých společností, které mají na akciovém trhu vybudované dobré jméno. To znamená, že mají reputaci, dají se označit za spolehlivé a dokáží přečkat dobré i zlé časy. Jednoduše řečeno, když se řekne jejich název nepředpokládáte, že by tato společnost mohla jednoduše zmizet.

Pokračování textu Co je Blue chips

Co je investiční skupina?

Investiční skupina (někdy se také setkáváme s pojmem investiční klub) je typicky uskupení méně jak 100 lidí, kteří společně dají dohromady určitý balík peněz a na základě společného ujednání pak tyto peníze podle stanov, které si zvolí pak investují. Většinou se pravidelně schází a navzájem na základě získaných informací vytváří či upravují rozhodnutí pro další kroky.

Pokračování textu Co je investiční skupina?