Výpočet úroku z prodlení

Úrok z prodlení se na dlužníka vztahuje v momentě, kdy neplní své závazky vůči věřiteli v čas. Jednoduše nesplácí svůj dluh. V případě, že se jedná o dluh peněžní může dlužníkovi vypočítat úrok z prodlení.  Pozor je rozdíl mezi úrokem z prodlení a smluvní pokutou, která je definována ve smlouvě, kterou mezi sebou dlužník a věřitel uzavřou. Obdobně to platí i o úroku dohodnutém.

Pokračování textu Výpočet úroku z prodlení

Cashback portál

Cashback portál je webová stránka, kde dostanete menší provizi pokud si něco přes ní koupíte. V podstatě se jedná o formu spolupráce mezi provozovatelem cashback portálu a prodejcem. Provozovatel cashback portálu dostane provizi za každý uskutečněný prodej, ovšem část provize vrátí uživateli. V podstatě by se dalo říct, že mu zlevní zboží ovšem místo například procentuální slevy mu peníze vyplatí.

Pokračování textu Cashback portál

Směnka vlastní

Směnka vlastní je nejběžnější formou směnky. V podstatě se jeden subjekt (výstavce směnky) zaváže druhému subjektu (remitent), že mu podle předem platných pravidel zaplatí určité množství peněz. Technicky vzato se jedná o písemný příslib uhrazení peněžních prostředků.

Pokračování textu Směnka vlastní

Hyperinflace

Hyperinflace je stav, kdy inflace přesáhla 100 procent během po sobě jdoucích let. Ovšem často označuje i dění na trhu, kdy měna ztrácí velmi rychle hodnotu a lidé se jí snaží směnit za jinou stabilnější měnu anebo komodity. Často jiná stabilní měna nahrazuje lokální měnu. Ceny zboží a služeb stoupají tak rychle, že převyšují množství znehodnocených peněz v oběhu. Národní banka tak musí tisknout další peníze. Vznikají nové bankovky s daleko vyšší nominální hodnotou.

Pokračování textu Hyperinflace

Co je transparentní účet

Transparentní účet je služba, kterou zřídily některé české banky pro své klienty. Jedná se v podstatě o běžné, většinou spořící, účty, které umožňují komukoliv nahlédnout do všech transakcí prostřednictvím internetu. Kompletní zveřejnění všech pohybů na transparentním účtu má hlavně zvýšit důvěryhodnost majitele, ovšem některé subjekty jej mohou mít zřízené i ze zákona. Do budoucna například politické strany.

Pokračování textu Co je transparentní účet