Co jsou to Ekonomické subjekty?

Ekonomické subjekty je cokoliv, co se nějakým způsobem podílí anebo ovlivňuje ekonomický systém a to ať přímo anebo nepřímo. Obecně se občas udává jako součást definice také nehmotná forma. Protože zlato samo osobě má vliv na ekonomiku, ale prostřednictvím obchodníků.

Mezi tři základní skupiny ekonomických subjektů patří:

  1. domácnosti
  2. firmy
  3. stát

Domácnost se skládá z rodinných členů, mezi kterými převážně funguje směnný obchod. Domácnost má určité ekonomické potřeby, které se snaží naplnit v rámci rozpočtu. Jednotlivý členové do domácnosti získávají peníze nejčastěji prací anebo podnikáním. Peníze pak utrácí u firem. Zdravá domácnost má finanční rezervy na minimálně 3 až 6 měsíců, pro případ, že přijde o všechny příjmy.

Firmy se snaží dosáhnout svou ekonomickou činnosti nějakého zisku. Pokud je společnost zdravá proudí skrz ní peníze zaměstnancům a akcionářům, potažmo vlastníkům.

Stát se dělá na další podskupiny. Jednak jsou to správní celky, které dohlíží na hospodaření s majetkem, pak také úřady pověřené výběrem daní, dodržováním a kontrolováním ekonomické činnosti a přerozdělování financí dalším subjektům. Stát má zásadní vliv na všechny ekonomické subjekty včetně sebe samotného.

Další dělení s kterým se běžně setkáváme jsou ekonomické subjekty domácí a zahraniční. Zahraniční mají většinou nadnárodní vliv. Stát se je snaží, nebo by alespoň měl, motivovat k aktivitě na domácím trhu. Největší překážkou jsou často rozdílné legislativy a obchodní normy v rámci mezistátních vztahů. Domácí ekonomické subjekty jsou v podstatě všechny, které nepřesahují svým daňovým působením hranice.

Mezi zvláštní ekonomické subjekty patří ty neziskové. Ačkoliv jejich úkolem není tvoření provozního zisku, mají určité náklady, z kterých profitují jejich dodavatelé, dále poskytují práci dalším lidem. Často zastupují stát v otázkách, kde by bylo náročné anebo zbytečné upravovat legislativu. Proto se mu vyplatí je financovat.