Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou

Zcela běžně se oba pojmy zaměňují přitom se jedná o dva podstatně odlišné pojmy. Mezi úvěrem a půjčkou je opravdu rozdíl a ne jenom jeden.

Základním rozdílem je, že pojem úvěr vymezuje obchodní zákoník – respektive smlouvu o úvěru, zatímco půjčku zákoník občanský – smlouvu o půjčce. Na oba druhy jsou tak kladeny odlišné nároky.

Úvěr poskytuje subjekt, který k tomu má podnikatelské oprávnění, například banka. Ta s vámi sepíše smlouvu o úvěru, který na základě této smlouvy pak můžete podle podmínek čerpat. Tedy protistrana se zaváže že vám peníze v patřičné výši a podle předem sjednaných podmínek poskytne. Někdy se také ještě setkáváme s rozdělením na úvěr bankovní a úvěr nebankovní.

Hodně zjednodušeně řečeno úvěr je něco jako účet z kterého můžete čerpat peníze podle předem dohodnutých podmínek. Tedy žádné peníze nikdy ani čerpat nemusíte a přesto je smlouva o úvěru uzavřena a platná.

Naproti tomu půjčku můžete dostat od kohokoliv a smlouva o půjčce většinou nabude v platnost teprve v momentě, kdy převezmete peníze. Od té chvíle vše se počítají úroky a další případné poplatky. Toto je podstatný rozdíl mezi oběma pojmy.

Dalším rozdílem je, že oproti úvěru může být půjčka zcela bezúročná. Tedy pokud vám někdo dá peníze a nebude za to nic chtít, nemůže se nikdy jednat o úvěr. Naopak úvěr musí vždy něco stát. Dále předmětem úvěru musí být vždy pouze peníze, naopak půjčit si můžete cokoliv, co dovoluje zákon – libovolný hmotný majetek.

Naopak společné je, že peníze ať už z úvěru anebo půjčky jsou zcela legální a musí se podle platné smlouvy samozřejmě zaplatit včetně všech úroků a poplatků. Je důležité, aby vždy obsahovala předem dohodnuté podmínky, kde bude doba splácení, výše úroků a dalších odměn. Jak smlouvu o úvěru tak i smlouvu o půjčce mohou mezi sebou uzavřít fyzické i právnické osoby. Z pohledu účetnictví je však řeší odlišně.