Co je to ekonomická deprese?

Pojem ekonomická deprese se používá v makroekonomii a znamená dlouhotrvající ekonomickou recesi. To znamená, že po několik období dochází k neustálému poklesu. Zatímco za ekonomickou recesi můžeme považovat například pokles HDP (hrubý domácí produkt) po dvě čtvrtletí v řadě, tak ekonomická deprese bude dlouhotrvající série.

Pokračování textu Co je to ekonomická deprese?

Co je to investiční společnost?

Investiční společnost je v podstatě firma, jejíž jediným účelem je hospodařit s prostředky s kterými disponuje a dále s nimi nakládat. Nejčastěji je zhodnotit. Ve většině případů má akciovou strukturu (tedy klasická a.s.). Podílníci (akcionáři) pak do ní vkládají prostředky a předpokládají zvýšení její hodnoty, tím se také zvedne hodnota jejich podílu v investiční společnosti.

Pokračování textu Co je to investiční společnost?

Co je Investiční zlato?

Investicni zlatoZákladním rozdílem mezi „obyčejným zlatem“ a investičním je jeho forma. Vzhledem k tomu, že si jej lidé nepořizují ze sběratelských důvodů, je většinou ve formě zlatých cihliček, slitků anebo takzvaných ingotů. Mylně jsou tak za investiční zlato považovány například zlaté mince. Jejich hodnota je však spíše sběratelská.

Investiční zlato je investičním nástrojem. Slouží k uložení papírových peněz do formy, která je odolná vůči inflaci. Nejen centrální banky jej používají jako takzvané zlaté rezervy.

Pokračování textu Co je Investiční zlato?

Co je Ponziho systém?

Charles-Ponzi Ponziho Systém anebo také Ponziho schéma je druh investičního podvodu pojmenovaný podle Charlese Ponziho, který jej proslavil v roce 1920. Jako většina investičních podvodů je postavený na velkých výnosech, které ze začátku přinášejí investorům zisk, ovšem v momentě, kdy investor vloží větší množství peněz anebo „fond“ už není schopný ufinancovat podvod dojde ke kolapsu a vše se zhroutí jako hromádka karet. Na první pohled však Ponziho Systém nemusí být hned znát. I v dnešní době se často setkáváme s různými podvody postavenými právě na něm. Přitom dobře rozvržený dokáže fungovat i roky. Zajímavosti je, že někteří lidé jej vytváří ne za účelem zisku, ale například zlepšením svého společenské postavení.

Pokračování textu Co je Ponziho systém?

Co je to hospodářská soutěž?

Za hospodářskou soutěž se obecně považuje snaha více konkurentů splnit podmínky vyhlašovatele soutěže. Učinit mu co nejlepší nabídku z dlouhodobého hlediska a získat tak ve většině případů velice lukrativní kontrakt. U nás se slovní spojení hospodářská soutěž převážně váže ke státu, který se pomocí ní snaží dosáhnout na nejnižší cenu, ovšem hrají zde roli další faktory, jako je například snaha do procesu zapojit, co možná nejvíce pracovníků. Často tak dochází k paradoxním situacím, kdy zvítězí dražší firma, která má velké množství subdodavatelů. Společně se pak na projektu podílí velké množství lidí a na dobu trvání se sníží nezaměstnanost.

Pokračování textu Co je to hospodářská soutěž?

Co je to ekonomická intervence?

Intervence je obecně zásah třetí strany, převážně z daleko většími pravomocemi do aktuální situace, která vypadá neřešitelně, anebo její dlouhodobé neřešení může mít vážné následky pro běžné lidi. S pojmem ekonomická intervence se nejčastěji setkáváme, pokud si trh v určité zemi nedokáže sám poradit, anebo případně hrozí zhoršení ekonomie či situace na trhu práce. V takovémto případě přistoupí stát k ekonomické intervenci.

Pokračování textu Co je to ekonomická intervence?